Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR PLNIČ 2K PUR

324 1160 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-plnič 2K pur Kategorie:

Popis

Dvousložkový polyuretanový antikorozní plnič pro autoopravárenství a průmysl. Má výborný rozliv, rychle vytvrzuje i ve větších vrstvách, výborně se brousí. Je ideálním podkladem pod vrchní lak.

 

Tvrdidlo není součástí balení a musí se dokoupit zvlášť. – POLYKAR TVRDIDLO K PLNIČI 2K PUR

 

DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 30 min při 23 °C

BROUŠENÍ: za 120 min při 23 °C

BARVA: bílá

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Flam. Liq. 2, H225

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky
Vysoce hořlavá kapalina a páry.

JAK CO TMELIT

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Další informace

Hmotnost -
Doba zpracovatelnosti

30 min při 23 °C

Broušení

za 120 min při 23 °C

Barva

bílá

Balení

1,0 kg, 4,0 kg

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST