Český výrobek, světová kvalita!

Jak co tmelit?

CO TMELIT DVOUSLOŽKOVÝMI POLYESTEROVÝMI TMELY?

Tmel je výplňová hmota, která má výbornou přilnavost k většině materiálů, a tudíž i dobrou lepící schopnost. Po chemickém vytvrzení jde o velmi pevný materiál, který lze opracovávat stejně jako kov či dřevo broušením, řezáním nebo frézováním.


NÁHRADA CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ MATERIÁLU PŘI OPRAVÁCH:

Tmelení při opravách karoserií motorových vozidel

 • Náhrada prorezavělých a chybějících částí (prahy, díry v blatnících).
 • Vyrovnání nerovností plechů karoserie důlků a promáčklin (opravy drobných havárií). Zahlazení rýh a pórů na vrchním laku karoserie (odřeniny).

Tmelení povrchu strojů a strojních dílců

 • Zahlazení hrubého povrchu na dílcích z litiny.
 • Zahlazení nevzhledných svárů a spojů.
 • Vyrovnání povrchu zvlněných a promáčknutých plechových dílců.
 • Vyplnění defektů, rýh a pórů vzniklých při výrobních operacích.

Tmelení výrobků ze dřeva a laminátu

 • Zaplnění děr po vypadlých sucích.
 • Vyplnění prasklin na plotech, pergolách a jiném masivu (ochrana proti zatékání vody).
 • Vyrovnání nerovností na dřevěných rámech oken nebo v podlaze.
 • Opravy laminátových lodí.

NEPRUŽNÉ UTĚSNĚNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH SPOJŮ:

 • Opravy spár a prasklin na materiálu
 • Vymezení a vyplnění mezer mezi spojovaným materiálem
 • Vyplnění dřevěných čepových spojů dřevěných konstrukcí (pergoly, ploty).
 • Náhrada hmoždinek.
 • Spojování kameninových, betonových a laminátových trubek.
 • Lepící hmota
 • Lepení kamenných obkladů na přírodní podklad.

HLAVNÍ ZÁSADY UŽITEČNÉ PŘI PRÁCI

TMELTE ZÁSADNĚ NA ČISTÉM MATERIÁLU.

STARÉ NÁTĚRY PROBRUSTE AŽ NA PODKLADOVÝ MATERIÁL (POKUD SE VÁM NEPODAŘÍ STARÉ NÁTĚRY ZCELA ODSTRANIT, ZBAVTE ALESPOŇ POVRCH ODLUPUJÍCÍCH SE ČÁSTÍ STARÉHO NÁTĚRU).

ODMASTĚTE POVRCH ORGANICKÝM ROZPOUŠTĚDLEM, ZDRSNĚTE BRUSNÝM PAPÍREM A ZBAVTE PRACHU NEBO RZI NAPŘ. VYFOUKÁNÍM TLAKOVÝM VZDUCHEM.

PŘED VLASTNÍM TMELENÍM POVRCH DOKONALE VYSUŠTE.

POLYESTEROVÉ MATERIÁLY NEPOUŽÍVEJTE NA REAKTIVNÍ ZÁKLADY, POUŽIJTE VŽDY MEZIVRSTVU.

VŽDY POUŽIJTE POUZE NEZBYTNĚ NUTNÉ MNOŽSTVÍ MATERIÁLU. NIKDY NEMÍCHEJTE PŘÍMO V ORIGINÁLNÍ PLECHOVCE, NESPOTŘEBOVANÝ MATERIÁL BYSTE TÍM ZNEHODNOTILI.

NEŽ POPRVÉ SMÍCHÁTE TMEL S TVRDIDLEM, UJISTĚTE SE, ZDA MÁTE NA SVÉM MÍSTĚ PŘIPRAVENO VŠE POTŘEBNÉ.

PO SKONČENÍ PRÁCE NEZAPOMEŇTE OČISTIT PRACOVNÍ POMŮCKY.


POKUD SI NEJSTE JISTÍ, NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NAŠEHO APLIKAČNÍHO TECHNIKA:

Petr Jurný – Telefon: +420 724 638 269