Český výrobek, světová kvalita!

Nejčastěji kladené otázky

JAK ODHADNOUT SPRÁVNÉ MNOŽSTVÍ TMELU A TVRDIDLA?

Odhadnout množství tmelu potřebné pro opravu materiálu je otázka zkušeností. Doporučujeme připravovat raději menší množství a tmelit po více vrstvách tloušťky max. 2-3 mm. Většina polyesterových tmelů má doporučený poměr pro smíchání s tvrdidlem 100 dílů tmelu: 2 dílům tvrdidla. 100 g tmelu odpovídá objemově asi 2 velkým polévkovým lžícím a z 0,5 kg plechovky bychom takových lžic měli nabrat 10. U tvrdidla (červená nebo bílá pasta), lze množství odhadnout podle délky vytlačené „housenky“. Platí, že 2 gramy tvrdidla je přibližně 8 cm dlouhá housenka pasty. Po míchání tmelu a tvrdidla lze se směsí asi 3 minuty pracovat. Doba zpracovatelnosti je vždy označena na obalu výrobku.

JAK DLOUHO JE TŘEBA TMEL S TVRDIDLEM MÍCHAT?

Obecně platí, že jednotlivé složky jsou dokonale smíchány po cca 1 minutě intenzivního míchání směsi. Dokonalost promíchání lze kontrolovat rovnoměrným rozptýlením červené pasty tvrdidla v odlišně barevném tmelu.

JAK OVLIVŇUJE DOBU ZPRACOVATELNOSTI TEPLOTA TMELU?

Čím je teplota tmelu větší, tím je doba, do které je třeba natuženou směs zpracovat, kratší. A naopak při nižších teplotách, než je doporučená teplota 20 °C, se doba zpracovatelnosti natuženého tmelu prodlužuje. Existuje určité teplotní rozhraní vhodné pro použití polyesterových tmelů dané intervalem teplot mezi 15 °C a 25°C.

KDY A ČÍM TMEL BROUSIT?

Doporučený čas pro broušení a vhodný typ brusného papíru najdete na obalu. Pokud začnete brousit dříve, bude se Vám zalepovat brusný papír. Pokud broušení odložíte, bude tmel příliš tvrdý.

ČÍM LZE OČISTIT PRACOVNÍ POMŮCKY?

Ředidlem pro polyesterové nátěrové hmoty (PES) nebo ředidlem C6000, každopádně dříve, než dojde k úplnému vytvrzení tmelu.

JAK TMELIT PŘI VĚTŠÍ NEROVNOSTI?

Pokud je nerovnost větší, použijte kombinaci více tmelů a tmelte ve více vrstvách, prakticky to znamená: Pokud potřebujete nahradit kus chybějícího materiálu – např. prorezavělá díra na karoserii, použijte speciální druh tmelu se skelnými vlákny Polykar Vlákno a na tuto vrstvu naneste dokončovací tmel (Nový Rapid).