Český výrobek, světová kvalita!

Protokol o uplatnění práv z vadného plnění

Vystavený společností BKP GROUP, a.s., se sídlem 1.května 333, Uherský Brod 687 34, IČO: 26236788, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský Soud v Brně, v oddílu B, vložce 3173, DIČ CZ26236788.

Kupující

Jméno a příjmení 
Firma a IČO (nepovinné) 
Adresa či sídlo 
E-mailová adresa 
Telefonní číslo 

Zboží

Označení zboží 
Zakoupeno dne 
Dodáno dne 

Nahlášená Vada

Popis vady         
Uplatněné právoOprava – výměna – odstoupení – jiné:
Datum uplatnění práva 

Oprava – Vyplní servis po provedení opravy

Zjištěný stav, pokud neodpovídá popsanému při uplatnění práva         
Způsob vyřízení a popis opravy         
Datum vyřízení 
Trvání reklamace (dnů) 

Vystaveno v Uherském Brodě dne …………………………

Razítko a podpis prodávajícího: