Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR PUR HMOTA 310

175 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-pur hmota 310-1 Kategorie:

Popis

Jednosložková polyuretanová hmota v kartuši s výbornou přilnavostí na kovy (holé kovy i opatřené základním nátěrem), nerez, hliník, sklo, sklolaminát a mnoho plastů.

Používá se pro těsnění/lepení svarů, spojů a spár karosérií. Po vytvrzení zůstává pružná a může být přelakována všemi typy autolaků.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Resp. Sens. 1, H334

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Další informace

Hmotnost -
Doba vytvrzení

4mm silná vrstva za 24 h při 23°C

Barva

bílá, šedá

Balení

310 ml – bílá, 310 ml – černá

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST